Stichting Wijkpresentie Maastricht-Noordoost
Logo Wijkpresentie Maastricht-Noordoost

Lees Nieuwsbrief Jrg.9 - december 2020       (pdf, 550 kB)

Doel

Samen met wijkpartners en bewoners werken aan samenhang en leefbaarheid in wijken die zwaar onder druk staan. De stichting richt zich nadrukkelijk op alle bewoners ongeacht overtuiging, gezindte of nationaliteit.

Steun aan de parochie
Naast  het werk in de wijk ondersteunt de stichting ook de Parochie O.L.V. van Lourdes, H. Familie en Guliëlmus.  De parochie levert  al jaren op haar eigen  manier een positieve bijdrage aan het welzijn en de samenhang in de wijk, maar is in haar huidige samenstelling niet meer levensvatbaar.  Gezocht wordt naar nieuwe vormen van pastoraat, die meer aansluiten bij de belevingswereld van mensen.


Jaarverslagen


Publicaties


Stichtingsbestuur Stichting Wijkpresentie Maastricht


Financieel overzicht


Stichting Wijkpresentie Maastricht-Noordoost

Edisonstraat 2, 6224 GK Maastricht

Giften / donaties: RABObanknr. 157964663 t.n.v. Stichting Wijkpresentie Maastricht

wijkpresentie2@gmail.com 


[Terug]. 
naar pagina kerk OLV van Lourdes - Maastrichtnaar pagina kerk H. Familie - Maastrichtnaar pagina H. Gulielmuskerk - Maastricht

Parochie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, H. Familie en H. Guliëlmus, Maastricht

parochiecentrum: 043 362 52 78 • bij nood: 043 631 45 00e-mailkerkbestuurparochiebijdragecolofonwebdesign

naar fotopagina naar activieitenkalender