Stichting 
Vrienden van de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk

RSIN nummer: 850199062
Contactgegevens:     Edisonstraat 2, 6224 GK Maastricht - tel.nr. 043-3634348


Doelstelling:

  1. De stichting stelt zich ten doel:

    meer samenhang en verbondenheid te creëren in Maastricht Noord-Oost, zodat mensen zich weer betrokken voelen met elkaar en waarbij het kerkgebouw van Onze Lieve Vrouw van Lourdes als centrum dient, waar iedereen elkaar kan ontmoeten en waar, laagdrempelig, activiteiten kunnen plaatsvinden.

  2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door :

    gebruik te maken van de positieve uitstraling en de strategische ligging van het kerkgebouw om activiteiten te organiseren op het culturele, sociale, religieuze, spirituele, bezinnende en politiek-economische vlak; niet alleen om mensen inhoudelijk te helpen zich te ontwikkelen, maar ook om gelden te werven waarmee een fonds gevormd kan worden ter ondersteuning van mensen en activiteiten in en rond de kerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes in het nieuwe stadshart Maastricht Noord-Oost.

Steun dit initiatief door maandelijks € 5 of meer over te maken op Rabobank rekeningnummer IBAN NL51 RABO 0156 3720 61
t.n.v. Vrienden van de OLV van Lourdeskerk te Maastricht.  

Print het intekenformulie, klik hieronder:
Intekenformulier Vrienden van OLV van Lourdes (pfd, 141 kB)

Het intekenformulier is ook af te halen in de kerk of de pastorie.


Stichtingsbestuur "Vrienden van de OLV van Lourdeskerk"PR en adviseur
:


Over PDF bestanden

De links op deze pagina openen als pdf-bestand.
Om  pdf-bestanden te kunnen lezen heeft u een apart leesprogramma (reader / viewer) nodig, bijvoorbeeld het programma Adobe Reader.
Op de site van Adobe kunt u Adobe Reader gratis downloaden


naar pagina kerk OLV van Lourdes - Maastrichtnaar pagina kerk H. Familie - Maastrichtnaar pagina H. Gulielmuskerk - Maastricht

Parochie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, H. Familie en H. Guliëlmus, Maastricht

parochiecentrum: 043 362 52 78 • bij nood: 043 631 45 00e-mailkerkbestuurparochiebijdragecolofonwebdesign