Privacyverklaring R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes

In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens de parochie verwerkt en waarom dit gebeurt. U leest in deze verklaring ook welke rechten u heeft en waar u terecht kunt met vragen.

 

1. Naam en contactgegevens van de parochie

 

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt door de parochie?

 

3. Met welk doel verwerkt de parochie persoonsgegevens?

 

4. Welke bevoegdheid heeft de parochie om persoonsgegevens te verwerken?

a)     het registreren van haar parochianen, de gezinsleden van haar parochianen en mensen die geen lid zijn van de parochie, maar wel contact met de parochie onderhouden.

b)     het bijhouden van de vrijwilligersadministratie, financiële administratie, het houden van fondsenwervende activiteiten en het bijhouden van kerkelijke registers;

 

5. Bewaartermijn

 

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De parochie kan een salarisadministratiekantoor inschakelen. Voor sommige diensten kan de parochie ook een externe partij inschakelen, bijvoorbeeld voor het beheer van de begraafplaatsadministratie. In al deze gevallen maakt de parochie met deze derde afspraken over de veiligheid van uw persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst.

 

7. Beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens

 

8. Recht op inzage en correctie

 

9. Verwijderen van gegevens

 

10. Klachtrecht

Autoriteit Persoonsgegevens
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

 

 

naar pagina kerk OLV van Lourdes - Maastrichtnaar pagina kerk H. Familie - Maastrichtnaar pagina H. Gulielmuskerk - Maastricht

Parochie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, H. Familie en H. Guliëlmus, Maastricht

parochiecentrum: 043 362 52 78 • bij nood: 043 631 45 00e-mailkerkbestuurparochiebijdragecolofonwebdesign

naar fotopagina naar activieitenkalender