Parochieblad: 'Wegwijs |'t Klökske'
Jaargang 68 |  nr.4 | 16 februari 2018


Lees / download de actuele uitgave als pdf.  Klik hier >> 
Problemen met openen van dit bestand, klik hier.


Column van de pastor

GELOVEN  IN DEZE TIJD

“Ik geloof alleen in de wetenschap,” merkte een populaire jongen op in het vriendengroepje, nadat even te voor een meisje had verteld dat zij gelovig was en uit een christelijk gezin kwam waar men ’s zondag naar de kerk ging. Het is een scène uit de film Thelma waarin ik door een misverstand in verzeild raakte. Ik had de film Thelma verwisseld met de film Selma waarin de March van dominee Martin Luther King in verbeeld is met die beroemde toespraak met: “I have a dream.” Thelma was een heel andere film over een pubermeisje van 18 jaar, net eerste jaarsstudent, dat worstelt met haar ontluikende seksuele geaardheid. Zij valt niet op jongens maar op meisjes, ontdekt ze gaandeweg, maar ze wil het niet weten, want dat mag niet of eigenlijk nog beter, dat kan gewoon niet. Zo gezegd een ‘heet hangijzer’. De filmmaker laat realiteit en fictie op een vernuftige wijze door elkaar lopen waarin een sterke nadruk komt te liggen op een magische werkelijkheid waarin gesuggereerd wordt dat de hoofdpersoon Thema hele buitengewone krachten heeft. Het is een mooi spel dat gespeeld wordt met de middelen van de film.
Het mooie van de film is ook dat de religieuze werkelijkheid, die belichaamd wordt door haar ouders die overbezorgd lijken, heel liefdevol wordt weergegeven. Het is te gemakkelijk om dan meteen de religieuze beleving belachelijk te maken, zeker als het over homoseksualiteit gaat. Dat gebeurt gelukkig niet, in tegendeel. De complexe werkelijkheid wordt vanuit verschillende kanten getoond en daarin werd ik geraakt door het antwoord van Thelma op die populaire student. Zij vraagt hem dan namelijk of hij weet hoe zijn gsm werkt die hij de hele tijd gebruikt. Dan begin die jongen te stuntelen en te stamelen. Hij weet het gewoon niet. Hij gaat er in goed vertrouwen mee om, omdat hij denkt dat het goed werkt. Daar zit natuurlijk de angel. Wij gaan met heel veel zaken in goed vertrouwen om zonder te weten hoe het werkt en in elkaar zit. In goed vertrouwen dat het ons allemaal aangereikt wordt, daar wordt een geweldig beroep gedaan op dat vanzelfsprekende vertrouwen wat zo heel gewoon lijkt. Pas als het fout gaat, merk je hoe je dan opeens onthand bent. Ik geloof dat nu in onze tijd ondanks het tegendeel, omdat de kerken leeg zijn er veel meer geloof is en er veel meer geloofd wordt dan mensen zich bewust zijn. Ja, dat mensen zelfs de meest onwaarschijnlijke dingen geloven, zonder zich te realiseren hoe afhankelijk ze zijn geworden van de moderne techniek en elektronica, waarvan je nauwelijks weet hoe het echt werkt. De vraag is of je dit wil?

Pastor Mattie Jeukens ofm

Lees hier de pdf-versie van de column.


Eerdere  columns en complete edities van het parochieblad zijn te lezen in het archief.  Klik in het menu aan de linkerkant. 


Om de 14 dagen verschijnt het parochieblad. Het is het communicatieblad van de parochie naar de buurt en wordt gratis deur-aan-deur verspreid.
We financieren het met de reclame inkomsten.
Kopij moet 10 dagen voor de volgende datum van uitkomen ingeleverd zijn.

Contactpersoon voor advertenties: Thea Coenen, tel. 043 362 38 32
Voor kopij en andere zaken: Harrie Lamers, Parochiecentrum: Edisonstraat 2 6224 GK Maastricht, tel: 043 362 52 78
naar pagina kerk OLV van Lourdes - Maastrichtnaar pagina kerk H. Familie - Maastrichtnaar pagina H. Gulielmuskerk - Maastricht

Parochie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, H. Familie en H. Guliëlmus, Maastricht

parochiecentrum: 043 362 52 78 • bij nood: 043 631 45 00e-mailkerkbestuurparochiebijdragecolofonwebdesign

naar fotopagina naar activieitenkalender