Parochiebijdrage

Download brief en formulier Kerkbijdrage 2014

In ons land zijn de kerken helemaal aangewezen op de vrijwillige bijdragen van hun leden. Belangrijk is daarbij de bestaande 'parochiebijdrage'. Als u minstens de laatste vijf jaar aaneen hebt deelgenomen aan de parochiebijdrage met een minimaal bedrag van € 5,00 per maand, dan zijn er geen onkosten bij de kerkelijke huwelijks- en uitvaartdienst.

Rekeningnummers (ook voor kerkbijdrage):
O.L.V. van Lourdes - SNS-bank: IBAN NL28 SNSB 0858 3835 00
H.Guliëlmus - SNS-Bank: IBAN NL65 SNSB 0861 2713 00
Edisonstraat 2, 6224 GK Maastricht

ANBI gegevens

Kamer van Koophandel inschrijving


Wilt u een steentje bijdragen aan de gemeenschapsopbouw?
U bent welkom in de Pastoraats- of overleggroep.

naar pagina kerk OLV van Lourdes - Maastrichtnaar pagina kerk H. Familie - Maastrichtnaar pagina H. Gulielmuskerk - Maastricht

Parochie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, H. Familie en H. Guliëlmus, Maastricht

parochiecentrum: 043 362 52 78 • bij nood: 043 631 45 00e-mailkerkbestuurparochiebijdragecolofonwebdesign

naar fotopagina naar activieitenkalender