naar pagina kerk OLV van Lourdes - Maastrichtnaar pagina kerk H. Familie - Maastrichtnaar pagina H. Gulielmuskerk - Maastricht

Parochie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, H. Familie en H. Guliëlmus, Maastricht

parochiecentrum: 043 362 52 78 • bij nood: 043 631 45 00e-mailkerkbestuurparochiebijdragecolofonwebdesign

Kunstwerken in de H. Guliëlmuskerk

Exterieur

Fries, hoogreliëfFries, hardsteen, hoogreliëf, Dries Engelen, 1958. Boven de hoofdingang.
Voorstelling v.l.n.r.: het Limburgse volk dat bisschop Lemmens een kerk aanbiedt; de Goede Herder temidden van Zijn kudde; bisschop Guliëlmus Lemmens biedt geknield de kerk aan de H. Guliëlmus aan.

Gevelreliëfs
Gevelbeeld, hardsteen, Jean Sondeijker, Maastricht, 1958. Boven zij-ingang.
Bisschop Lemmens met boek, staf en mijter.

Gevelbeeld, hardsteen, Jean Sondeijker, Maastricht, 1958. Boven zij-ingang.
De H. Paus Pius X, met tiara en patriarchaal kruis.

Steen, hardsteen, hoogreliëf, ca. 1958. In de voorgevel.
Nederdaling van de H. Geest in de gedaante van een duif.

Glas-in-lood, Willy Gerrissen, atelier Mesterom, Bunde, 1958
De betonnen claustra’s zijn voorzien van in geel glas-in-lood uitgevoerde kruisen.


Interieur

Het voorportaal van de kerk biedt toegang tot het schip. Een deur leidt naar het oksaal, een andere bood vroeger toegang tot de voormalige doopkapel. Een dubbele houten deur sluit schip en portaal af. Van hieruit leidt een middenpad tussen twee rijen banken naar het priesterkoor. Het koor neemt de hele breedte van het schip in en verheft zich slechts een trede hoger. Op het koor staat het vieringaltaar en aan de wanden zijn beeldjes bevestigd van de Twaalf Apostelen.


Orgel
Pastoor Engelen was begonnen met de verrijking van het interieur en had in 1961 een Bach orgel geplaatst van de firma Verscheuren uit Heythuysen.

Altaren
Vieringaltaar, graniet, ca. 1958. Twee stipes met daarop een mensa.
Sacramentsaltaar, graniet, ca. 1958. Een stipes met daarop een mensa.
Zijaltaren, graniet, ca. 1958. Twee stipes met daarop een mensa.

Doopvont, hardsteen, geelkoper, XVIII (?)/ XIXa (?)
Afkomstig uit de Sint-Servaaskerk te Maastricht. Hardstenen convex-concave sokkel met daarop een bolvormig stenen bekken. Onder de bekkenrand loopt een koperen band. met een suikerbroodvormige geelkoperen deksel die met een kruisje bekroond wordt.

Tabernakels
Tabernakel, brons. Het tabernakel is geheel bekleed met emailleplaten. Op de deuren aan de voorzijde zijn drie heilige bisschoppen, Maria en een huisgezin afgebeeld, op de zijkanten staan musicerende engelen. De achterzijde van het tabernakel heeft eveneens een deur met daarop een afbeelding van kruis met corpus. Gesigneerd: Jo Frederix 25-12-1979. Op het tabernakel staat een koperen kroon. Afkomstig uit de gesloopte H. Familiekerk te Maastricht-Wyckerveld.

Tabernakel, witmetaal, XXB. De twee deuren van het tabernakel zijn op regelmatige wijze bezet met glazen stenen in de kleuren wit, rood en blauw.

Kruiswegstaties
De kruiswegstaties zijn van Pater Reinald Rats ofm.  Pater Rats werd geboren in 1900 en stief in 1979. Hij werd begraven in Maastricht op Sint Pieter.

Voor betere beeldkwaliteit, klik op HQ
Foto's: Elly Thomissen -  Film: Pascal Nypels - Muziek: J.S. Bach

Foto's Guliëlmuskerk  |  Foto's Kruisweg   | Foto's Apostelen  |  Filmimpressie van de kerk