Kerkbestuur

Het bestuur draagt de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de materiële gang van zaken in de parochie. Uiteindelijk is het kerkbestuur aan te spreken op pastorale aspecten. 

pastor Mattie Jeukens (voorzitter) 043 3634348
Thea Coenen (secretaris)
Thea Heiligers (financieel adviseur)

naar pagina kerk OLV van Lourdes - Maastrichtnaar pagina kerk H. Familie - Maastrichtnaar pagina H. Gulielmuskerk - Maastricht

Parochie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, H. Familie en H. Guliëlmus, Maastricht

parochiecentrum: 043 362 52 78 • bij nood: 043 631 45 00e-mailkerkbestuurparochiebijdragecolofonwebdesign

naar fotopagina naar activieitenkalender