De wijk in ('diaconie')

Als christenen zeggen, dat ze zorg willen dragen voor anderen, dan zal dat ook moeten blijken. Gewoon, met wat we 'burenhulp' noemen. Of ook meer georganiseerd.
Gelukkig zijn er heel wat mensen in onze buurten die hun diensten aanbieden door mee te doen in een parochiegroep.

 

Pastoraal ziekenbezoek

De pastor en een parochiaan gaan ieder een keer per week naar het ziekenhuis. Niet dat zij alle ziekenhuispatiënten van de parochie kunnen bezoeken; de doorstroming gaat zo snel, dat menigeen al weer thuis is, voordat er bezoek van de parochie is geweest.
Contact

 

Bezoekgroep verzorgingstehuizen en verpleegklinieken

Op regelmatige en afgesproken tijden bezoekt een groep van parochianen de bejaarde en/of zieke mensen van de parochie in de tehuizen van de stad. Iedere bezoekster heeft een aantal vaste adressen. Regelmatig komen deze parochianen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en ook om te blijven leren van elkaar. Sinds de fusie van onze parochies lukt het overigens niet meer om alle parochianen in de tehuizen te bezoeken. Dat zal in de toekomst alleen mogelijk zijn, wanneer nieuwe vrijwilligers zich melden voor dit bezoekwerk.
Contact

 

Felicitatiegroep

Deze groep heeft zich tot doel gesteld om jarigen te gaan feliciteren vanaf hun 75-ste verjaardag: alleen bij gelegenheid van de 'kroonjaren', dus om de vijf jaar.
Boven de negentig, wordt er ieder jaar een bezoek gebracht. Van tevoren - meestal telefonisch - wordt een afspraak gemaakt. Uiteraard is iedereen vrij om bezoek te ontvangen of niet.
Ook hier geldt, dat het niet meer lukt om allen, die hiervoor in aanmerking komen te feliciteren. Ook deze groep heeft dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers.
Contact

 

De Zonnebloem

Vrijwilligers van de Vereniging de Zonnebloem bezoeken regelmatig langdurig thuisverblijvenden: zieken en ouderen. De parochie kent twee afdelingen; wel is ieder werkzaam 'in de eigen buurt'.
De Zonnebloem richt zich tot alle gezindten en is niet parochiegebonden.
De Zonnebloem zorgt voor ontspanningsactiviteiten en organiseert deze eventueel samen met anderen. Ieder jaar worden er tevens Kerst- en Paasvieringen verzorgd.

 

Armoede

Om gezond en goed te kunnen leven zijn allerlei dingen nodig. Daar hoort ook geld bij. Afgezien van de vraag of in alle gezinnen/huishoudens genoeg geld binnenkomt uit werk of uitkering zijn er soms ook wel eens andere moeilijkheden. De maatschappij is zich daarvan bewust geworden.

Het omgaan met armoede vraagt om grote voorzichtigheid en respect voor mensen. In onze parochie werken twee mensen samen met een gemeentelijk project onder de naam 'Meer dan pecunia alleen'. Dit om problemen en moeilijkheden die niet met geld alleen zijn op te lossen, toch aan te kunnen pakken. Binnen dit project kan ook pastorale hulp worden geboden. Het project is een samenwerkingsverband van allerlei soorten van gesprekspartners en welzijnsinstellingen.

 

't Vrouwe-veld

Mede geboren vanuit een initiatief van de parochie - na veel overleg, wikken en wegen - en met geldelijke steun van velen, met name ook ordes en congregaties, is er naar gestreefd om een plek te creëren waar vooral vrouwen binnen een veilige setting met elkaar kunnen spreken en bezig zijn over zaken die zij belangrijk vinden. Onder verantwoordelijkheid van een vrouwelijke pastor worden activiteiten ontplooid die aansluiten bij de leefwereld van vrouwen.
't Vrouwe-veld, in de Burgemeester van Oppenstraat 123, valt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Dienst aan Kerk en Samenleving

 

 

 

naar pagina kerk OLV van Lourdes - Maastrichtnaar pagina kerk H. Familie - Maastrichtnaar pagina H. Gulielmuskerk - Maastricht

Parochie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, H. Familie en H. Guliëlmus, Maastricht

parochiecentrum: 043 362 52 78 • bij nood: 043 631 45 00e-mailkerkbestuurparochiebijdragecolofonwebdesign

naar fotopagina naar activieitenkalender