naar pagina kerk OLV van Lourdes - Maastrichtnaar pagina kerk H. Familie - Maastrichtnaar pagina H. Gulielmuskerk - Maastricht

Parochie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, H. Familie en H. Guliëlmus, Maastricht

parochiecentrum: 043 362 52 78 • bij nood: 043 631 45 00e-mailkerkbestuurparochiebijdragecolofonwebdesign

Ontstaansgeschiedenis van de kerk

De kerk van de H. Familie aan het Old Hickoryplein (Wyckerpoort) was een ontwerp van de Maastrichtse architect Theo Boosten. De parochie van de H. Familie werd in april 1949 opgericht en in oktober van dat jaar werd er een noodkerk gebouwd, waarmee de parochie zich bijna tien jaar heeft moeten behelpen. Bouwpastoor Nijsten meldde het bisdom al op 20 september 1955 dat hij een nieuwe kerk wilde laten ontwerpen door architect Theo Boosten. De eerste steenlegging vond echter pas een kleine vijf jaar later plaats, in maart 1960. De H. Familiekerk werd op 29 april 1961 ingezegend en een jaar later, op 20 mei 1962, door mgr. Moors ingezegend. De kerk met haar speelse vormen bepaalde meer dan 35 jaar het beeld van het Old Hickoryplein. De laatste mis werd op 20 april 1997 gevierd. Het Allerheiligste werd aansluitend in processie overgebracht naar de O.L.V. van Lourdeskerk. In 1999 werd de H. Familiekerk tenslotte gesloopt.

Meer informatie over deze kerk: Kerkgebouwen in Limburg

De Pileer

Vanaf 2007 heeft Wyckerpoort weer een ruimte voor zingeving: ‘De Pileer’.
In september 2007 werd in samenwerking met de wijk een buurtfeest georganiseerd waarbij het ontmoetings- en ruilwinkeltje ‘De Buurtbrök’ en de ruimte voor zingeving ‘De Pileer’ officieel werden geopend.

In ‘De Pileer’ vindt eenmaal per week een dienst voor wijk-bewoners plaats, op donderdagmiddag om 15u00. Op maandagmorgen wordt er yoga en meditatie gegeven.
Elke tweede donderdag van de maand is er meditatie in de stijl van Za-Zen, van 19u30 tot en met 20u30.
Iedere dag is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken of om tot rust te komen, daarvoor is de Pileer open van 12u00 tot 13u00.
Er vinden ook samenkomsten rond bepaalde thema’s plaats.

De Pileer: Prof. Kernstraat 7, 6224 BG Maastricht (tel. pastorie: 043 363 4348)